• Tel: 084-448-4323
  • Line: bamroonglawyer

เกี่ยวกับเรา

รับว่าความทั่วราชอาณาจักรไทย

ดร.บำรุง รุ่งเรือง

"ทุกข์ปัญหา ปรึกษา ดร.บำรุง รุ่งเรือง"

  • 113/1 หมู่ที่ 3 ต.เทพกระษัตรี อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 83110
  • 084-448-4323
  • bamroonglaw@gmail.com

ดร.บำรุง รุ่งเรือง นักกฎหมายอิสระ

อาชีพ

ที่ปรึกษากฎหมายอิสระ สำนักงานกฎหมายบำรุงรุ่งเรือง

 

ประวัติการศึกษา

ปริญญาตรี สาขาวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช

ปริญญาโท สาขาวิชารัฐศาสตร์ วิชาเอกสื่อสารการเมือง วิทยาลัยสื่อสารการเมือง มหาวิทยาลัยเกริก

ปริญญาเอก สาขาวิชารัฐศาสตร์ วิชาเอกสื่อสารการเมือง วิทยาลัยสื่อสารการเมือง มหาวิทยาลัยเกริก

 

ประวัติการทำงาน

1. บริษัท สหการอุตสาหกรรมและสวนยาง จำกัด

ปี พ.ศ. 2520 - 2522 ระยะเวลา 2 ปี สถานที่ ตำบลเทพกระษัตรี อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต

2. บริษัท งานทวีพี่น้อง (แผนกโรงรีดยาง) จำกัด

ปี พ.ศ. 2522 - 2530 ระยะเวลา 8 ปี สถานที่ ตำบลเทพกระษัตรี อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต

3. บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด สาขาภูเก็ต

ปี พ.ศ. 2530 - 2533 ระยะเวลา 3 ปี สถานที่ ตำบลรัษฎา อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต

4. ทำงานส่วนตัวและธุรกิจอิสระ

ปี พ.ศ. 2533 - 2538 ระยะเวลา 5 ปี สถานที่ ตำบลเทพกระษัตรี อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต

5. บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด สาขาป่าตอง

ปี พ.ศ. 2538 - 2546 ระยะเวลา 8 ปี สถานที่ ตำบลป่าตอง อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต

6. สำนักงานบำรุง รุ่งเรือง กฎหมายและธุรกิจ

ปี พ.ศ. 2546 - 2548 ระยะเวลา 2 ปี สถานที่ ตำบลเทพกระษัตรี อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต

7. บริษัท บำรุง รุ่งเรือง กฎหมายและธุรกิจ จำกัด

ปี พ.ศ. 2548 - 2558 ระยะเวลา 10 ปี สถานที่ ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต

8. บริษัท อันดามันลอว์เฟิร์ม จำกัด

ปี พ.ศ. 2558 - 2560 ระยะเวลา 2 ปี สถานที่ ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต

9. สำนักงานทนายความบำรุง รุ่งเรือง

ปี พ.ศ. 2560 - 2561 ระยะเวลา 1 ปี สถานที่ ตำบลเทพกระษัตรี อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต