• Tel: 084-448-4323
  • Line: bamroonglawyer

ติดต่อเรา

ทุกข์ ปัญหา ปรึกษา ดร.บำรุง รุ่งเรือง

Logo

 

สำนักงานใหญ่

สำนักงานทนายความ ดร.บำรุง รุ่งเรือง

บ้านเลขที่ 113/1 หมู่ที่ 3 ตำบลเทพกระษัตรี อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต 83110

 

 

 

สาขา 2

สาขา ตรอ.ไก่เซอร์วิส 1

ถนนเทพกระษัตรี ตำบลศรีสุนทร อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต 83110

 

 

 

สาขา 3

สาขา ตรอ.ไก่เซอร์วิส 2

ถนนเทพศรีสินธุ์ ตำบลตลาดเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000